De BA-10 houdt u overeind, ook wanneer het scheef loopt met uw bouwwerk.

BA-10

De BA-10 verzekering is verplicht voor zelfstandigen in de bouwsector en dekt de aansprakelijkheid voor eventuele gebreken die uw bouwwerk in gevaar brengen.

Wat is een BA-10?

Actief in de bouwsector? Dan bent u bekend met de term BA-10. Deze verzekering beschermt aannemers, architecten en andere dienstverleners tegen de gevolgen van hun tienjarige aansprakelijkheid.

Waarom een BA-10?

Gemoedsrust

Met deze verzekering bent u steeds gerustgesteld. U voldoet aan de wettelijke vereisten en komt uw professionele verantwoordelijkheden na.

Wettelijke verplichting voor bouwprofessionals

De BA-10 verzekering is verplicht voor architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector. De BA-10, ook bekend als de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering, dekt de aansprakelijkheid voor eventuele gebreken die de stabiliteit van een bouwwerk in gevaar brengen.

U bent steeds beschermd tegen eventuele schadeclaims waar u de aansprakelijkheid voor draagt. De claims worden namelijk gedekt door BA-10. Zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Concurrentievoordeel

Een verzekering tienjarige aansprakelijkheid maakt bij uw klanten een professionele en betrouwbare indruk. Voor de klant kan een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering de doorslag geven in de keuze voor uw bedrijf, in plaats van een concurrent.

Wat dekt een BA-10?

De BA-10 verzekering, ook bekend als de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering, dekt de aansprakelijkheid voor eventuele gebreken die de stabiliteit van een bouwwerk in gevaar brengen.
Treedt er binnen de tien jaar na oplevering van het bouwwerk schade op als gevolg van deze gebreken? Dan dekt de verzekering de kosten die voortvloeien uit eventuele schadeclaims.
De BA-10 verzekering is verplicht voor architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector. Deze verplichting geldt met name voor bouwprojecten waarbij de tussenkomst van een architect vereist is.
Voor andere bouwpartners is het afsluiten van een BA-10 verzekering niet wettelijk verplicht, maar het wordt sterk aanbevolen. Zo dekt u zich in tegen mogelijke aansprakelijkheidsclaims.

Veelgestelde vragen

Ontdek de vaakst gestelde vragen over deze verzekering. Over de jaren heen hebben wij deze informatie verzameld en vatten we het hier samen. Makkelijk, toch?

Wettelijk gezien moet de aannemer de verzekering BA-10 afsluiten.

Wij raden u echter aan om als eigenaar van het gebouw zelf een polis BA-10 af te sluiten. De aannemer verzekert namelijk enkel zijn eigen aansprakelijkheid (niet de volledige aansprakelijkheid van alle betrokken partijen van het bouwproject).

Gezien er bij de bouw of verbouwing verschillende partijen betrokken zijn (aannemer, architect, stabiliteitsingenieur, etc.), wordt bij schade bepaald wie aansprakelijk is. Die aansprakelijkheid bepalen, gebeurt doorgaans door de rechtbank.

Vermijd een aanslepend proces door als eigenaar zelf een verzekering tienjarige aansprakelijkheid af te sluiten. Zo wordt u vergoed, ongeacht de aansprakelijkheid. En alle betrokken partijen (aannemer, architect, stabiliteitsingenieur, etc.) zijn verzekerd.

Deze verzekering is verplicht voor werken waarbij de stabiliteit van het gebouw in het gedrang kan komen, waarbij de tussenkomst van een architect en een bouwvergunning vereist zijn (bv. weghalen/verplaatsen van steunmuren/steunbalken).

Ja, deze verzekering neemt dergelijke fouten voor zijn rekening.

Voor de aanvang van de werken is het belangrijk dat u een dekkingsattest opvraagt bij de aannemer.

Als de aannemer achteraf failliet gaat, kunt u bewijzen dat de aansprakelijkheid van de aannemer aan het begin van de werken werd afgedekt. De verzekeraar vergoedt in dat geval het aandeel van de failliete aannemer.

Toch raden we steeds aan om als eigenaar zelf een verzekering BA-10 af te sluiten.

Als aannemer of architect kunt u kiezen voor een abonnementspolis. Daarin kunt u verschillende werven laten verzekeren, vaak aan voordelige tarieven.

Andere oplossingen voor optimale dekking

Neem het onzekere als zeker en ontdek onze verzekeringen die perfect aansluiten bij deze verzekering.

ABR
De ABR verzekering biedt tweevoudige bescherming: enerzijds voor schade aan uw werf, anderzijds voor schade die uw werf berokkent aan anderen.
Brand
Een brandverzekering biedt brede bescherming voor zowel huurders als eigenaars van een woning. In geval van brand, maar ook bij waterschade, storm en diefstal.

Niet gevonden wat u zocht?
Neem contact op