Zakt uw huis scheef? De BA-10 houdt u overeind.

BA-10

Als er binnen de eerste tien jaar na de oplevering van een bouwproject verborgen gebreken aan het licht komen, kan de BA-10 kosten van reparaties dekken.

Grove verbouwingen vragen een stabiele verzekering

Als de stabiliteit of waterdichtheid van uw gebouw in het gedrang komt door verbouwingen, dan is een verzekering BA-10 verplicht. Ongeacht wie aansprakelijk is, vergoedt deze verzekering de geleden schade.

Waarom een BA-10?

Vermijd een eindeloze zoektocht

Deze verzekering bespaart tijd en kopzorgen door de zoektocht naar wie aansprakelijk is voor de schade aan uw gebouw over te slaan. Ongeacht wie de aansprakelijke partij is, we gaan meteen over tot vergoeding.

Verborgen gebreken

Tijdens de eerste tien jaar na de oplevering van een bouwproject kunnen verborgen gebreken aan het licht komen. Deze gebreken variëren van structurele problemen tot gebreken in de installaties.
De tienjarige aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van reparaties en eventuele schade die voortvloeit uit dergelijke verborgen gebreken.

Faillissement aannemer

Als de aannemer tijdens de tienjarige aansprakelijkheidsperiode failliet gaat en er ontstaat in diezelfde periode schade, dan is het moeilijk om een schadevergoeding te krijgen. Een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering biedt een financieel vangnet voor de bouwheer in geval van dergelijke onvoorziene omstandigheden.

Wat dekt een BA-10 verzekering?

De tienjarige aansprakelijkheidsverzekering is een verplichte verzekering die de aansprakelijkheid dekt voor eventuele gebreken die de stabiliteit van een bouwwerk in gevaar brengen. Als er binnen de periode van tien jaar na oplevering van het bouwwerk schade optreedt als gevolg van deze gebreken, dekt de verzekering de kosten die voortvloeien uit eventuele schadeclaims.
De BA-10 verzekering is verplicht voor architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector. Deze verplichting geldt met name voor bouwprojecten waarbij:

  • de tussenkomst van een architect vereist is
  • een bouwvergunning werd afgeleverd voor een woonst in België

 

Wij raden echter aan deze polis te onderschrijven als bouwheer. Zo neemt u het heft in eigen handen.

Veelgestelde vragen

Ontdek de vaakst gestelde vragen over deze verzekering. Over de jaren heen hebben wij deze informatie verzameld en vatten we het hier samen. Makkelijk, toch?

Wettelijk gezien moet de aannemer de verzekering BA-10 afsluiten.

Wij raden u echter aan om als eigenaar van het gebouw zelf een polis BA-10 af te sluiten. De aannemer verzekert namelijk enkel zijn eigen aansprakelijkheid (niet de volledige aansprakelijkheid van alle betrokken partijen van het bouwproject).

Gezien er bij de bouw of verbouwing verschillende partijen betrokken zijn (aannemer, architect, stabiliteitsingenieur, etc.), wordt bij schade bepaald wie aansprakelijk is. Die aansprakelijkheid bepalen, gebeurt doorgaans door de rechtbank.

Vermijd een aanslepend proces door als eigenaar zelf een verzekering tienjarige aansprakelijkheid af te sluiten. Zo wordt u vergoed, ongeacht de aansprakelijkheid. En alle betrokken partijen (aannemer, architect, stabiliteitsingenieur, etc.) zijn verzekerd.

Deze verzekering is verplicht voor werken waarbij de stabiliteit van het gebouw in het gedrang kan komen, waarbij de tussenkomst van een architect en een bouwvergunning vereist zijn (bv. weghalen/verplaatsen van steunmuren/steunbalken).

Ja, deze verzekering neemt dergelijke fouten voor zijn rekening.

Voor de aanvang van de werken is het belangrijk dat u een dekkingsattest opvraagt bij de aannemer.

Als de aannemer achteraf failliet gaat, kunt u bewijzen dat de aansprakelijkheid van de aannemer aan het begin van de werken werd afgedekt. De verzekeraar vergoedt in dat geval het aandeel van de failliete aannemer.

Toch raden we steeds aan om als eigenaar zelf een verzekering BA-10 af te sluiten.

De verzekering moet geregeld zijn vóór de start van de werkzaamheden. Neem daarom tijdig contact op met Materné.

Andere oplossingen voor optimale dekking

Neem het onzekere als zeker en ontdek onze verzekeringen die perfect aansluiten bij deze verzekering.

ABR
De ABR verzekering biedt tweevoudige bescherming: enerzijds voor schade aan uw werf, anderzijds voor schade die uw werf berokkent aan anderen.
Brand
Een brandverzekering biedt brede bescherming voor zowel huurders als eigenaars van een woning. In geval van brand, maar ook bij waterschade, storm en diefstal.

Niet gevonden wat u zocht?
Neem contact op