Ongelukken gebeuren sneller dan u denkt.

Schade berokkenen tijdens de uitvoering van uw beroepsactiviteit kan grote financiële gevolgen hebben voor uw onderneming. Of het om een van uw medewerkers gaat of derden (eigendommen van anderen of letsel aan personen), u dekt zich liever preventief in.

Bedrijfsaansprakelijkheid

De verzekering bedrijfsaansprakelijkheid dient als vangnet om financiële gevolgen van schade aan derden op te vangen. Vergelijk de mogelijkheden met Materné.

Wat is bedrijfs-aansprakelijkheid?

De verzekering bedrijfsaansprakelijkheid dient als vangnet om financiële gevolgen van schade aan derden op te vangen (in het geval dat uw onderneming aansprakelijk wordt gehouden).

Deze verzekering is van vitaal belang voor bedrijven, ongeacht hun omvang of de aard van hun activiteiten. Ze dekt onverwachte en aanzienlijke kosten die voortvloeien uit claims of rechtszaken van derden (zoals klanten, leveranciers, bezoekers of het publiek).

Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Bescherm de financiële stabiliteit van uw bedrijf

Deze verzekering is een essentieel onderdeel van een goed risicobeheer voor elk bedrijf.

Door een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering af te sluiten, beschermt u uw bedrijf én uw financiële stabiliteit. In geval van een ongeluk of schadeclaim zorgt de verzekering ervoor dat uw bedrijf niet gedwongen wordt om enorme kosten op zich te nemen. Dit kan namelijk de continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten in gevaar brengen.

Professioneel imago

Een aansprakelijkheidsverzekering toont aan uw klanten, leveranciers en partners dat u verantwoordelijkheid neemt voor uw bedrijfsactiviteiten. Het toont aan dat u zich bewust bent van de mogelijke risico’s en dat u bereid bent om eventuele gevolgen aan te pakken.

Dit versterkt uw professioneel imago en verhoogt het vertrouwen in uw onderneming.

Klanteneisen en contracten

Veel klanten en zakelijke partners eisen een aansprakelijkheidsverzekering voordat ze met u in zee gaan. Deze verzekering stelt u in staat om meteen aan de vereisten van potentiële klanten te voldoen en opent deuren voor nieuwe zakelijke kansen.

Wat dekt een verzekering bedrijfsaansprakelijkheid?

De waarborg BA-uitbating omvat plotse en onvoorziene schade aan eigendommen van derden (zoals beschadigde gebouwen, inventaris, apparatuur of voertuigen) en lichamelijke letsels aan personen veroorzaakt door de activiteiten van uw bedrijf. Het gaat dus over de extra-contractuele aansprakelijkheid die uw bedrijf oploopt. Deze aansprakelijkheid houdt geen rechtstreeks verband met het sluiten of het uitvoeren van een contract.

Als er een incident of ongeval plaatsvindt waarbij een derde partij schade lijdt als gevolg van uw bedrijfsactiviteiten, kan de waarborg BA-uitbating tussenkomen.

Denk aan een situatie waarin een klant valt in uw winkel en er een letsel aan overhoudt, of wanneer u per ongeluk materiële schade veroorzaakt aan eigendommen van een derde tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden.

De waarborg na levering dient als vangnet voor schade die ontstaat door goederen na hun levering of door werken na hun uitvoering. Deze dekking beschermt u tegen de aansprakelijkheid bij het verkopen van producten wanneer deze producten schade of letsel veroorzaken aan de consument.
Als er schade ontstaat na de levering van goederen of na het voltooien van werkzaamheden, vergoedt de verzekeraar de kosten die voortvloeien uit de schade. Denk aan kosten die komen kijken bij het repareren of vervangen van beschadigde eigendommen van derden.

Het dekt ook de medische kosten, juridische kosten en andere financiële gevolgen die voortvloeien uit de schade.

De waarborg na levering is relevant voor bedrijven die producten verkopen, installatie- of bouwdiensten aanbieden, of andere werkzaamheden verrichten waarbij er een potentieel risico is op schade na de levering of uitvoering.

De waarborg toevertrouwd goed biedt dekking voor schade aan goederen van derden die tijdelijk aan uw zorg zijn toevertrouwd tijdens de bewerking, behandeling of verplaatsing ervan.

Wanneer uw bedrijf werkt met goederen of eigendommen van derden, zoals bijvoorbeeld reparaties, bewerkingen of transport, brengt dit het risico met zich mee dat die goederen schade lijden. Dit varieert van materiële schade, zoals beschadiging of verlies van de goederen, tot financiële schade die voortvloeit uit het niet nakomen van afspraken met de eigenaar van de goederen.

bv. Reparatie- of vervangingskosten van beschadigde goederen. Het kan ook de financiële gevolgen dekken, zoals misgelopen winst of andere kosten die de eigenaar van de goederen als gevolg van de schade heeft geleden.

Ook kosten die gepaard gaan met juridische verdediging in het geval van een claim of rechtszaak, inclusief advocaatkosten, gerechtskosten en schikkingsbedragen zijn belangrijk om bij stil te staan.

Veelgestelde vragen

Ontdek de vaakst gestelde vragen over deze verzekering. Over de jaren heen hebben wij deze informatie verzameld en vatten we het hier samen. Makkelijk, toch?

Afhankelijk van uw activiteit zijn andere waarborgen een must. Denk maar aan beroepsaansprakelijkheid (intellectuele diensten), bestuurdersaansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheid (voor publiek toegankelijke ruimten).
Materné begeleidt u hierin.

Neen, het opnieuw uitvoeren van eigen werk is uitgesloten.

Voor gehuurd of geleend materiaal heeft u een specifieke dekking nodig.

Deze dekking is gelimiteerd in tijdsduur en verzekerde kapitalen.
Materné zoekt voor u de gepaste oplossing.

Verschillende factoren hebben een invloed op het dekkingsbedrag:

  • de aard en omvang van uw bedrijf
  • de soort activiteiten dat u uitvoert
  • het aantal werknemers
  • de mogelijke financiële gevolgen van aansprakelijkheidsclaims.

De verzekeringsexperts van Materné helpen u bij het kiezen van een passend dekkingsbedrag.

Onvoorziene situaties of claims met grote financiële gevolgen vormen altijd een risico. Ook zelfstandige ondernemers en eigenaren van kleine bedrijven profiteren van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt u de nodige bescherming en gemoedsrust, ongeacht de omvang van uw onderneming.

Andere oplossingen voor optimale dekking

Neem het onzekere als zeker en ontdek onze verzekeringen die perfect aansluiten bij deze verzekering.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Als bestuurder van een onderneming kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten en nalatigheid. Bestuurdersaansprakelijkheid dekt u in.
Rechtsbijstand
Een rechtsbijstandverzekering beschermt uw onderneming en/of gezin bij verschillende juridische kwesties, afhankelijk van de dekking die u kiest. Materné overloopt uw opties.
Objectieve aansprakelijkheid
Een objectieve aansprakelijkheidsverzekering dekt lichamelijke of materiële schade bij brand of ontploffing. Verplicht in bepaalde gevallen. Materné bekijkt uw verplichtingen samen met u.
Beroepsaansprakelijkheid
Een verzekering beroepsaansprakelijkheid beschermt u tegen claims van derden als gevolg van fouten, vergissingen of nalatigheid van uw intellectueel beroep.

Niet gevonden wat u zocht?
Neem contact op