Als bestuurder van een onderneming kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten en nalatigheid.

Zo dreigt niet alleen uw privévermogen in gevaar te komen, dit kan ook leiden tot financiële schade voor uw organisatie, werknemers en derden.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een onderneming kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten en nalatigheid. Bestuurdersaansprakelijkheid dekt u in.

Directors & Officers: als bestuurder 'Direct' in de spotlights

Het vennootschapsrecht legt steeds hogere eisen op waar u als bestuurder aan moet voldoen. De wet- en regelgeving wordt alsmaar complexer en strenger. Dit vergroot het risico om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden.
Steeds vaker worden verantwoordelijken aangewezen en wordt er naar vergoeding gezocht voor schade. Niet alleen de vennootschap, maar ook haar bestuurders worden vaak persoonlijk aansprakelijk gesteld.
Bescherm uzelf tegen financiële gevolgen en persoonlijke verliezen met een Directors & Officers (D&O) verzekering.

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering?

Ondernemen is risico’s nemen

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft voor alle bedrijven veranderingen in petto, waaronder een beperking van de aansprakelijkheid van bestuurders (beter bekend als de ‘cap’).
Door ingebouwde beperkingen blijkt deze ‘cap’ in de praktijk minder waterdicht dan gehoopt.

 • de eis van een ‘lichte fout’
 • en de uitsluiting van advocatenkosten

Het bevestigt wel dat bestuurders nog steeds aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Tewerkstellings-aansprakelijkheid is niet meer de spreekwoordelijke € 1 vergoeding

Nu de impact van kwesties rondom tewerkstelling (bv. #metoo) zelfs tot in de bestuurskamer reiken, moeten bestuurders zich bewust zijn van opkomende uitdagingen zoals:

 • onrechtmatig ontslag
 • discriminatie en pesterijen op de werkvloer

Het is essentieel dat bedrijfsbestuurders zich bewust zijn van deze verschuivende dynamiek en de bijbehorende (persoonlijke) aansprakelijkheid. Schadevergoeding in tewerkstellingsaansprakelijkheid is niet meer de spreekwoordelijke € 1 vergoeding.

Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder

Denkt u dat het oprichten van een vennootschap u volledig beschermt tegen aansprakelijkheid?
Hoewel dit waar is voor aandeelhouders (die doorgaans niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor bedrijfsactiviteiten), geldt dit helaas niet voor bestuurders.
Bij bestuursfouten kunnen zelfs beschermende barrières van de rechtspersoonlijkheid doorbroken worden. Dit betekent dat uw persoonlijke vermogen in gevaar kan komen om claims te vergoeden.

Wat dekt een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid?

Ontdek hoe deze krachtige polis uw leiderschap beschermt en uw toekomst veilig stelt.
De bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering is een essentiële bescherming voor iedereen die in het bestuur van een bedrijf of VZW zit.
Niet alleen de huidige bestuurders kunnen genieten van deze essentiële dekking, ook voormalige en toekomstige bestuurders genieten er de voordelen van.

 
Wie u er in kunt opnemen:

 • Feitelijke bestuurders
 • Vertegenwoordigers in externe entiteiten
 • Opkomende filialen
 • Werknemers met specifieke verantwoordelijkheden

 

De bescherming van de D&O verzekering kan zich ook uitstrekken tot:

 • Echtgenoten
 • Wettelijk samenwonende partners
 • Erfgenamen

Veelgestelde vragen

Ontdek de vaakst gestelde vragen over deze verzekering. Over de jaren heen hebben wij deze informatie verzameld en vatten we het hier samen. Makkelijk, toch?

Zo vroeg mogelijk bij de opstart van uw onderneming.
Liever voorkomen dan genezen. Onvoorziene omstandigheden kunnen een stokje voor onze plannen steken. Wanneer uw onderneming in financiële problemen komt, is het soms zelfs niet meer mogelijk deze verzekering te onderschrijven.
Wanneer financiële problemen zich aandienen, kunnen verschillende partijen klaarstaan met claims als gevolg van bestuursfouten. Denk aan

 • onbetaalde leveranciersrekeningen
 • ontevreden aandeelhouders
 • gedwongen ontslagen

De juiste voorbereiding beschermt u en uw bedrijf tegen deze onverwachte wendingen.
Materné voert een grondige risicoanalyse uit, zodat uw bedrijf moeiteloos blijft evolueren.

Door recente wetswijzigingen vallen VZW’s nu ook onder het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit brengt een belangrijke verandering met zich mee: de aansprakelijkheid van bestuurders van een VZW is nu vergelijkbaar met die van een vennootschap. Dit houdt in dat ook VZW’s failliet verklaard kunnen worden.
Dit vergroot het belang van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bij claims met:

 • betrekking tot subsidies
 • overheidsopdrachten
 • oneerlijke marktpraktijken (vooral bij verenigingen met commerciële activiteiten)

Bescherm niet alleen uw bestuurders, beveilig ook uw bedrijf en gelieerde ondernemingen. Daarom sluiten we de polis in naam van de werkingsvennootschap (niet op naam van de bestuurders).
Samen voeren we een grondige risicoanalyse uit. Soms kunnen verschillende gelieerde vennootschappen onder dezelfde polis vallen.
Onze doelgerichte aanpak zorgt ervoor dat uw bedrijfsstructuur adequaat beschermd is. Zodat u met vertrouwen vooruit kijkt.

De ‘cap’ beperking is enkel geldig wanneer een ‘lichte fout’ aan de oorsprong ligt van de bestuursfout. Maar wat is een lichte fout?
Deze beperking geldt niet voor advocaatkosten. Daarom is het geen overbodige luxe om tweemaal stil te staan bij uw verzekerd kapitaal.

Materné houdt voortdurend de vinger aan de pols in de verzekeringsmarkt. Zo selecteren we de perfecte partnerverzekeraars.
Kies voor een polis die een antwoord biedt op:

 • tewerkstellingsaansprakelijkheid
 • oprichtersaansprakelijkheid
 • verschillende types opgenomen mandaten van de bestuurder
 • en meer

Materné adviseert u graag.

Andere oplossingen voor optimale dekking

Neem het onzekere als zeker en ontdek onze verzekeringen die perfect aansluiten bij deze verzekering.

Omzet
Een omzetverzekering beschermt uw bedrijf tegen financiële verliezen als u door ziekte of ongeval (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent.
Fraude
Een fraudeverzekering beschermt bedrijven tegen financiële verliezen als gevolg van fraude, bedrog of oneerlijke handelingen van werknemers of derden.
Krediet
Bescherm uw bedrijf tegen financiële risico’s met een kredietverzekering. Uw facturen worden betaald, ook als een van uw klanten failliet gaat.
Rechtsbijstand
Een rechtsbijstandverzekering beschermt uw onderneming en/of gezin bij verschillende juridische kwesties, afhankelijk van de dekking die u kiest. Materné overloopt uw opties.
Beroepsaansprakelijkheid
Een verzekering beroepsaansprakelijkheid beschermt u tegen claims van derden als gevolg van fouten, vergissingen of nalatigheid van uw intellectueel beroep.
Bedrijfsaansprakelijkheid
De verzekering bedrijfsaansprakelijkheid dient als vangnet om financiële gevolgen van schade aan derden op te vangen. Vergelijk de mogelijkheden met Materné.

Niet gevonden wat u zocht?
Neem contact op