Levert u intellectuele diensten? Een vergissing kan u duur komen te staan.

Denk aan uw verzekering beroepsaansprakelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheid

Een verzekering beroepsaansprakelijkheid beschermt u tegen claims van derden als gevolg van fouten, vergissingen of nalatigheid van uw intellectueel beroep.

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

De verzekering beroepsaansprakelijkheid beschermt u tegen claims van derden als gevolg van fouten, vergissingen of nalatigheid tijdens de uitoefening van uw intellectueel beroep. Dit gaat van verkeerd advies tot onnauwkeurige berekeningen en professionele fouten die schade veroorzaken bij uw klanten of andere partijen.
Deze verzekering is met name belangrijk voor beroepen waarbij adviesverlening, productontwikkeling of diagnostiek centraal staat (zoals advocaten, artsen, consultants, architecten en IT-dienstverleners).

Deze verzekering is aan te raden voor alle ondernemers, zelfs als dit niet wettelijk verplicht is.

Waarom een verzekering beroepsaansprakelijkheid?

Bescherm de financiële stabiliteit van uw bedrijf

Deze verzekering is essentieel onderdeel van een goed risicobeheer voor elk bedrijf.

Door een beroepsaansprakelijkheids-verzekering af te sluiten, beschermt u uw bedrijf én uw financiële stabiliteit. In geval van een ongeluk of schadeclaim zorgt de verzekering ervoor dat uw bedrijf niet gedwongen wordt om enorme kosten op zich te nemen. Dit kan namelijk de continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten in gevaar brengen.

Professioneel imago

Een aansprakelijkheidsverzekering toont aan uw klanten, leveranciers en partners dat u verantwoordelijkheid neemt voor uw bedrijfsactiviteiten. Het toont aan dat u zich bewust bent van de mogelijke risico’s en dat u bereid bent om eventuele gevolgen aan te pakken.

Dit versterkt uw professioneel imago en verhoogt het vertrouwen in uw onderneming.

Klanteneisen en contracten

Veel klanten en zakelijke partners eisen een aansprakelijkheidsverzekering voordat ze met u in zee gaan. Deze verzekering stelt u in staat om meteen aan de vereisten van potentiële klanten te voldoen en opent deuren voor nieuwe zakelijke kansen.

Wat dekt een verzekering beroepsaansprakelijkheid?

De waarborg BA-uitbating omvat plotse en onvoorziene schade aan eigendommen van derden (zoals beschadigde gebouwen, inventaris, apparatuur of voertuigen) en lichamelijke letsels aan personen veroorzaakt door de activiteiten van uw bedrijf. Het gaat dus over de extra-contractuele aansprakelijkheid die uw bedrijf oploopt. Deze aansprakelijkheid houdt geen rechtstreeks verband met het sluiten of het uitvoeren van een contract.

Als er een incident of ongeval plaatsvindt waarbij een derde partij schade lijdt als gevolg van uw bedrijfsactiviteiten, kan de waarborg BA-uitbating tussenkomen.

Denk aan een situatie waarin een klant valt in uw winkel en er een letsel aan overhoudt, of wanneer u per ongeluk materiële schade veroorzaakt aan eigendommen van een derde tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden.

De waarborg toevertrouwd goed biedt dekking voor schade aan goederen van derden die tijdelijk aan uw zorg zijn toevertrouwd (materiaal waar u mee werkt). Denk hierbij aan de beamer van uw potentiële klant die u omstoot tijdens de presentatie van een offerte.

De waarborg beroepsaansprakelijkheid is dé waarborg voor intellectuele beroepen. Deze waarborg beschermt tegen claims van derden als gevolg van fouten, vergissingen of nalatigheid. Dit gaat van verkeerd advies en onnauwkeurige berekeningen tot professionele fouten die schade veroorzaken bij uw klanten of andere partijen.

Daarnaast is het ook belangrijk om na te denken over dekking van kosten die gepaard gaan met juridische verdediging (in geval van een claim of rechtszaak, inclusief advocaatkosten, gerechtskosten en schikkingsbedragen).

Veelgestelde vragen

Ontdek de vaakst gestelde vragen over deze verzekering. Over de jaren heen hebben wij deze informatie verzameld en vatten we het hier samen. Makkelijk, toch?

Naargelang uw activiteit zijn andere waarborgen een must. Denk aan:

Materné helpt u de juiste verzekeringen te kiezen voor uw onderneming.

Neen, het opnieuw uitvoeren van eigen werk is uitgesloten.

Voor gehuurd of geleend materiaal heeft u een specifieke dekking nodig.


Deze dekking is gelimiteerd in tijdsduur en verzekerde kapitalen.
Materné zoekt voor u de gepaste oplossing.

Verschillende factoren spelen hebben een invloed op het dekkingsbedrag:

  • de aard en omvang van uw bedrijf
  • de soort activiteiten dat u uitvoert
  • het aantal werknemers
  • de mogelijke financiële gevolgen van aansprakelijkheidsclaims.

 

De verzekeringsexperts van Materné helpen u bij het kiezen van een passend dekkingsbedrag.

Neen, er zijn verschillende producten beschikbaar, op maat van uw activiteit.
De verzekeringsproducten voorzien in uitbreidingen per sector:

  • specifieke producten voor architecten
  • ICT dienstverleners
  • medische beroepen

 

Materné adviseert u welk product aangewezen is in uw situatie.

Andere oplossingen voor optimale dekking

Neem het onzekere als zeker en ontdek onze verzekeringen die perfect aansluiten bij deze verzekering.

Omzet
Een omzetverzekering beschermt uw bedrijf tegen financiële verliezen als u door ziekte of ongeval (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent.
Individuele pensioentoezegging voor zelfstandigen (IPT)
Een Individuele Pensioentoezegging is bedoeld om een aanvullend pensioen op te bouwen boven op het wettelijk pensioenstelsel voor zelfstandige ondernemers.
VAPZ
Het VAPZ is een pensioenspaarformule specifiek ontworpen voor zelfstandigen. Het is nooit te laat om te beginnen sparen voor een aanvullend pensioen.
Cyber
Een cyberverzekering beschermt uw onderneming tegen de gevolgen van cybercriminaliteit, zoals hacking, datalekken, cyberaanvallen en systeeminbraken.
Bestuurdersaansprakelijkheid
Als bestuurder van een onderneming kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten en nalatigheid. Bestuurdersaansprakelijkheid dekt u in.

Niet gevonden wat u zocht?
Neem contact op