Welke verzekeringen heeft een startende ondernemer nodig in 2024?

Er bestaat geen standaardverzekeringspakket voor startende ondernemers, omdat elk bedrijf unieke risico’s met zich meebrengt.

Deel dit inzicht

Introductie

Bij het opstarten van een eigen bedrijf is het essentieel om een goed verzekeringsplan op te stellen. Maar er bestaat geen standaardverzekeringspakket voor startende ondernemers, omdat elk bedrijf unieke risico’s met zich meebrengt.

Een overzicht van de belangrijkste verzekeringen voor starters is cruciaal. Zoekt u naar een duidelijk beeld van wat u nodig heeft? Maak dan een afspraak met één van onze experts. Hieronder worden de verschillende soorten verzekeringen die elke startende ondernemer zou moeten overwegen, onderverdeeld in categorieën:

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekeringen bieden bescherming tegen schade-eisen van derden voor schade of letsels waarvoor u verantwoordelijk kunt worden gehouden. Dit kan variëren van persoonlijke ongelukken tot zakelijke aansprakelijkheden, en het is cruciaal voor zowel individuen als bedrijven om zich te beschermen tegen mogelijke financiële gevolgen van dergelijke claims.

 • Aansprakelijkheidsverzekering: Elk bedrijf, ongeacht de grootte, loopt het risico om betrokken te raken bij aansprakelijkheidsclaims. Deze verzekering biedt dekking voor schadeclaims van derden, zoals letsels of materiële schade veroorzaakt door de activiteiten van uw bedrijf.
 • Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid: Als bestuurder van een bedrijf kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheid in uw bestuursfunctie. Deze verzekering beschermt u tegen (persoonlijke) financiële verliezen als gevolg van claims.

Inkomen en pensioen

Inkomens- en pensioenverzekeringen zijn essentieel om financiële zekerheid te bieden voor uzelf en uw gezin in het geval van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of pensionering. Deze verzekeringen zorgen ervoor dat u een stabiel inkomen behoudt, zelfs als u tijdelijk of permanent niet kunt werken.

 • Verzekering gewaarborgd inkomen: Deze verzekering biedt een maandelijkse uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of letsel, waardoor uw inkomen wordt beschermd
 • Pensioenverzekering: Aanvullende pensioenopbouw is essentieel voor zelfstandigen, gezien het feit dat het wettelijke pensioen meestal onvoldoende is. Verschillende pensioenverzekeringen bieden mogelijkheden om voor later te sparen met fiscale voordelen. Denk hierbij aan VAPZ, IPT, pensioensparen, langetermijnsparen, etc
 • Omzetverzekering: Een omzetverzekering biedt u als ondernemer bescherming tegen inkomstenverlies als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zoals natuurrampen, ziekte of letsel van de ondernemer, of andere bedrijfsbelemmerende factoren. Het stelt uw bedrijf in staat om financiële stabiliteit te behouden door compensatie te ontvangen voor verloren omzet gedurende de verzekerde periode

Gezondheid

Gezondheidsverzekeringen zijn essentieel om de kosten van medische zorg te dekken. Ze zorgen ervoor dat u toegang heeft tot de beste medische behandelingen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over hoge kosten. Of het nu gaat om reguliere check-ups of complexe behandelingen, een goede verzekering biedt gemoedsrust.

 • Hospitalisatieverzekering: Naast het verzekeren van uw bedrijf is het ook belangrijk om uw eigen gezondheid te beschermen. Een hospitalisatieverzekering biedt dekking voor medische kosten die gepaard gaan met een ziekenhuisopname.
 • Verzekering ambulante- en tandzorgen: Een verzekering voor ambulante- en tandzorgen biedt dekking voor medische kosten die niet gepaard gaan met een ziekenhuisopname. Denk hierbij aan bezoeken aan de huisarts, specialistische consulten, fysiotherapie, en tandheelkundige zorg. Deze verzekering helpt u de kosten van regelmatige medische en tandheelkundige behandelingen te beheren, zodat u niet voor onverwachte financiële verrassingen komt te staan.

Voertuigen

Voertuigverzekeringen bieden dekking voor schade aan uw voertuig en voor schade die u mogelijk aan anderen toebrengt tijdens het rijden. Of u nu een auto, motor, of ander voertuig bezit, een goede verzekering beschermt u tegen onverwachte kosten en juridische complicaties.

 • Voertuigverzekering: Uw bedrijfsvoertuigen moeten worden verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en kunnen optioneel worden uitgebreid met aanvullende dekkingen zoals schade door aanrijdingen, diefstal en vandalisme.

Eigendom

Verzekeringen voor uw eigendommen beschermen uw bezittingen tegen schade door bijvoorbeeld brand, diefstal of natuurrampen. Of het nu gaat om uw huis, inboedel of bedrijfspand, deze verzekeringen helpen u bij het herstellen of vervangen van uw bezittingen zonder financiële stress.

 • Brandverzekering: Om uw bedrijfsactiviteiten te beschermen tegen financiële verliezen als gevolg van schade aan eigendommen door brand, waterschade, storm of andere gedekte gebeurtenissen, is een brandverzekering noodzakelijk.

Cyber

In een steeds digitaler wordende wereld is een cyberverzekering cruciaal voor de bescherming tegen digitale dreigingen zoals hacking, datalekken en cyberaanvallen. Deze verzekering helpt bij het dekken van de kosten voor herstel en schadevergoeding, en biedt ondersteuning bij het beveiligen van uw digitale omgeving.

 • Cyberverzekering: In het digitale tijdperk is cyberbeveiliging een prioriteit geworden. Een cyberverzekering biedt bescherming tegen de financiële gevolgen van cyberaanvallen, gegevensinbreuken en andere cybergerelateerde risico’s.

Juridisch

Een rechtsbijstandsverzekering biedt dekking voor de kosten van juridische bijstand bij geschillen en rechtszaken. De exacte dekking is afhankelijk van de formule dewelke u onderschrijft. Als ondernemer raden wij u steeds aan om voor de meest uitgebreide dekking te gaan zodat u op beide oren kan slapen. Voor deze dekking geldt: of het nu gaat om arbeidsconflicten, consumentenkwesties of andere juridische problemen, deze verzekering zorgt ervoor dat u juridische hulp kunt inroepen zonder hoge kosten.

 • Rechtsbijstandsverzekering: Geschillen kunnen duur zijn en uw bedrijf ernstig schaden. Een rechtsbijstandsverzekering biedt juridische bijstand en dekking voor de kosten van gerechtelijke procedures, geschillenbeslechting en andere juridische kwesties.

Werknemers

De arbeidsongevallenverzekering is wettelijk verplicht en bovendien essentieel voor bedrijven om hun personeel te beschermen tegen arbeid gerelateerde ongevallen. Deze verzekering zorgt voor een veilige en ondersteunde werkomgeving.

Samengevat

Het opstarten van een eigen bedrijf brengt unieke uitdagingen en risico’s met zich mee. Het is daarom van cruciaal belang om een goed doordacht verzekeringsplan op te stellen. Zoals eerder aangehaald zijn er verschillende verzekeringen die startende ondernemers zouden moeten overwegen, waaronder aansprakelijkheidsverzekeringen, inkomens- en pensioenverzekeringen, gezondheidsverzekeringen, voertuigverzekeringen, eigendomsverzekeringen, cyberverzekeringen, rechtsbijstandsverzekeringen, en verzekeringen voor werknemers.

Door te investeren in deze verzekeringen kunt u de continuïteit van uw bedrijf waarborgen en uzelf beschermen tegen onverwachte financiële tegenvallers. Elk bedrijf is uniek, dus het is essentieel om een verzekeringsplan op maat te laten maken dat specifiek aansluit bij de risico’s en behoeften van uw onderneming.

Heeft u vragen of wilt u advies over welke verzekeringen het beste bij uw bedrijf passen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier op onze website of bel ons op 03/326.38.80. Onze experts staan klaar om u te helpen bij het opstellen van een verzekeringsplan dat uw bedrijf de bescherming biedt die het nodig heeft. Wacht niet langer en zorg ervoor dat u goed verzekerd bent.

Meer om van te houden