De levensverzekering van uw onderneming

Bedrijfsschade

Deze verzekering garandeert uw inkomsten wanneer uw bedrijfsactiviteit stilvalt of vertraagt door onvoorziene omstandigheden in uw bedrijfsgebouw.

Wat is een verzekering bedrijfsschade?

Wanneer uw bedrijfsactiviteit stilvalt of vertraagt door onvoorziene omstandigheden in uw bedrijfsgebouw, hangt hier een prijskaartje aan vast. Of dit nu komt door brand, waterschade of een natuurramp, de vaste kosten lopen door. Zo komt het voortbestaan van uw bedrijf mogelijk in gevaar.
Deze verzekering garandeert uw inkomsten tijdens een vooraf bepaalde periode. Daardoor noemt men het ook wel de levensverzekering van een bedrijf.

Waarom heb ik een verzekering bedrijfsschade nodig?

Uw anker in onzekere tijden

Dankzij deze verzekering rekent u op een vaste inkomstenstroom. Zo kan uw bedrijf de vaste kosten blijven dragen, ook bij tijdelijke onderbreking van de activiteiten.

Resultaat? Een verminderde kans op financiële instabiliteit, faillissement of ingrijpende herstructureringen in de toekomst.

Behoud van menselijk kapitaal

Uw werknemers blijven hun loon ontvangen, waardoor het risico van personeelsverloop afneemt.
Dankzij onze verzekering behoudt u uw team, zelfs in periodes van inkomstenverlies.

Zet snelheid bij

Als er een mogelijkheid bestaat om op een andere locatie te herstarten, dan dekt deze verzekering de kosten die daarvoor nodig zijn. Zo ligt uw bedrijf minder lang stil.

Wat dekt een verzekering bedrijfsschade?

Een bedrijfsschadeverzekering is een essentiële polis die bedrijven beschermt tegen financiële verliezen en kosten die ontstaan door onderbrekingen in de bedrijfsactiviteiten.
Deze verzekering voorziet vergoedingen voor gederfde inkomsten, extra kosten en andere verliezen die voortkomen uit de onderbreking. Deze kunnen o.a. veroorzaakt worden door onvoorziene gebeurtenissen zoals brand, overstroming, of andere omstandigheden die het normale functioneren van het bedrijf verstoren.
Enkele voordelen van een bedrijfsschadeverzekering:

Inkomstenbescherming

De verzekering dekt het verlies van inkomsten dat optreedt wanneer uw bedrijf tijdelijk niet in staat is om activiteiten uit te voeren (als gevolg van een gedekte gebeurtenis).

Vaste kosten

De verzekering dekt de doorlopende vaste kosten, zoals huur, salarissen en leasing. Want die blijven uiteraard doorlopen, zelfs wanneer uw bedrijf niet operationeel is.

Extra kosten

Als gevolg van de onderbreking kunnen er extra kosten ontstaan (bv. misschien moet u een andere locatie huren). Deze kosten worden gedekt.

Klantrelaties

U kunt uw verplichtingen aan klanten blijven nakomen, zelfs als uw bedrijf tijdelijk gesloten is. Zo behoudt u belangrijke klantrelaties.

Herlancering

Als uw bedrijf op een andere locatie kan herstarten, dekt de verzekering de overgangskosten.

Financiële stabiliteit

Deze verzekering vermindert de kans op faillissement of langdurige herstructureringen door tussen te komen in verschillende kosten.

Veelgestelde vragen

Ontdek de vaakst gestelde vragen over deze verzekering. Over de jaren heen hebben wij deze informatie verzameld en vatten we het hier samen. Makkelijk, toch?

De vergoedingsperiode wordt op maat van uw bedrijf bepaald. Doorgaans ligt de vergoedingsperiode tussen 6 en 18 maanden.

Dit hangt af van uw type polis. Er zijn verschillende formules beschikbaar:

  • omzetvergoeding
  • dagvergoeding (o.b.v. uw vaste kosten)
  • boekhoudkundige formules

 

Materné begeleidt u op de zoektocht naar de juiste formule op maat van uw onderneming.

Een brandverzekering dekt kosten aan uw bedrijfsgebouwen en inhoud (na brand, waterschade en natuurrampen).

Een bedrijfsschadeverzekering dekt de financiële gevolgen (n.a.v. brand, waterschade of natuurramp).

Stel dat uw bedrijf na een brand zes maanden stil ligt, dan blijven uw vaste kosten doorlopen. De bedrijfsschadeverzekering vergoedt (deels) uw vaste kosten. Indien nodig worden ook de kosten vergoed om op een andere locatie de activiteiten sneller te hervatten.

In de meeste gevallen wordt er op het einde van het verzekeringsjaar een afrekening gemaakt (o.b.v. de cijfers die uw bedrijf behaalt). De voorschotpremie van het volgende jaar wordt aangepast indien nodig. Zo evolueert uw verzekering bedrijfsschade mee met uw bedrijf.

Cyberaanvallen zijn uitgesloten in een polis bedrijfsschade. Hiervoor bestaat een aparte cyberverzekering. Materné adviseert u hier graag over.

Andere oplossingen voor optimale dekking

Neem het onzekere als zeker en ontdek onze verzekeringen die perfect aansluiten bij deze verzekering.

Krediet
Bescherm uw bedrijf tegen financiële risico’s met een kredietverzekering. Uw facturen worden betaald, ook als een van uw klanten failliet gaat.
Cyber
Een cyberverzekering beschermt uw onderneming tegen de gevolgen van cybercriminaliteit, zoals hacking, datalekken, cyberaanvallen en systeeminbraken.
Alle risico’s elektronica
Een verzekering alle risico’s elektronica voor ondernemingen en zelfstandigen voorziet een uitgebreide dekking voor alle elektronische toestellen.
Machinebreuk
Een machinebreukverzekering beschermt bedrijven tegen financiële verliezen als gevolg van schade aan toestellen die essentieel zijn voor bedrijfsvoering.
Brand
Een brandverzekering biedt brede bescherming voor zowel huurders als eigenaars van een woning. In geval van brand, maar ook bij waterschade, storm en diefstal.

Niet gevonden wat u zocht?
Neem contact op