Uw machinepark is het kloppend hart van uw onderneming.

Bescherm uw bedrijfscontinuïteit, ook wanneer alles even stilvalt.

Machinebreuk

Een machinebreukverzekering beschermt bedrijven tegen financiële verliezen als gevolg van schade aan toestellen die essentieel zijn voor bedrijfsvoering.

Wat is een machinebreuk-verzekering?

Of het nu gaat om een interne storing of een externe oorzaak — machinebreuk kan elk productiebedrijf treffen. Denk aan een gebroken as, een overspanning in de motor, of zelfs menselijke fouten.

Dit kan leiden tot aanzienlijke financiële gevolgen voor uw onderneming. In het ergste geval leidt dit zelfs tot stilstand van uw bedrijfsactiviteiten.

Gelukkig is er een oplossing: de machinebreukverzekering.

Waarom kies ik voor een machinebreuk-verzekering?

Stilstaan is achteruitgaan

Machinebreuk heeft verstrekkende gevolgen.

U loopt niet alleen het risico om klanten en marktaandeel te verliezen.
U kunt ook te maken krijgen met boeteclausules en reputatieschade.

In sommige gevallen bent u zelfs gedwongen ontslagen door te voeren.

Kortom, machinebreuk kan uw bedrijfscontinuïteit ernstig in gevaar brengen.

Fouten zijn menselijk

In een dynamische werkomgeving kunnen vergissingen optreden. Een simpele fout kan een kettingreactie veroorzaken die leidt tot kostbare schade aan uw machines.

Minimalisering van tijdverlies

Een snelle reparatie of vervanging van machines perkt de schade in. Zo kunt u binnen de kortste keren terug aan het werk en wordt productieverlies geminimaliseerd.

Wat dekt een machinebreuk-verzekering?

Van mobiele tot vaste machines — verzeker specifieke toestellen of uw volledige machinepark.

Afhankelijk van het type machine zijn er verschillende waarborgen mogelijk.
Materné stelt met u de optimale polis samen.

Interne Storingen

Schade als gevolg van interne storingen, technische defecten, mechanische storingen, elektrische problemen, materiaalfouten, trillingen, oververhitting, etc.

Externe Oorzaken

Schade veroorzaakt door brand, ontploffing, blikseminslag, waterschade, overstroming, aanrijding, en andere onvoorziene gebeurtenissen.

Menselijke Fouten

Schade ontstaan als gevolg van menselijke fouten tijdens bediening, onderhoud, reparatie, of andere gerelateerde activiteiten.

Vervangingskosten

De kosten voor het repareren of vervangen van beschadigde machines, inclusief arbeidskosten, onderdelen en materialen.

Herstelkosten

Herstellingskosten van beschadigde onderdelen van machines.

Extra Kosten

Bijkomende uitgaven die voortvloeien uit een machinebreuk, zoals kosten voor tijdelijke vervangende machines, huurapparatuur, spoedreparaties, transport van beschadigde machines, etc.

Bedrijfsstilstand

Verlies van inkomsten als gevolg van de uitval van machines, inclusief de kosten die voortvloeien uit de tijdelijke sluiting of verminderde productie.

Ontdek alle voordelen van deze verzekering

Veelgestelde vragen

Ontdek de vaakst gestelde vragen over deze verzekering. Over de jaren heen hebben wij deze informatie verzameld en vatten we het hier samen. Makkelijk, toch?

Dit varieert afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en specifieke voorwaarden van uw polis.

Sommige polissen bieden dekking voor preventief onderhoud om potentiële storingen te voorkomen.

Ja, de meeste machinebreukverzekeringen bieden dekking voor zowel nieuwe als bestaande machines.

Oudere machines worden soms wel een limiet opgelegd naar verzekerbaarheid.

Een machinebreukverzekering kan ook dekking bieden voor bedrijfsonderbreking.

Dit betekent dat u vergoed wordt voor verloren inkomsten als gevolg van de uitval van machines. Dit minimaliseert de financiële impact van stilstand.

Dit hangt af van het type polis dat u onderschrijft.

Zaken die uitgesloten kunnen worden:

  • schade door slijtage
  • schade door een cyberaanval
  • esthetische schade (krassen/deuken)

Ja, een brandverzekering is noodzakelijk. Deze verzekering beschermt uw gebouw, materiaal, koopwaar en overige inboedel.
Een polis machinebreuk is uitsluitend van toepassing op machines.

Andere oplossingen voor optimale dekking

Neem het onzekere als zeker en ontdek onze verzekeringen die perfect aansluiten bij deze verzekering.

Omzet
Een omzetverzekering beschermt uw bedrijf tegen financiële verliezen als u door ziekte of ongeval (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent.
Krediet
Bescherm uw bedrijf tegen financiële risico’s met een kredietverzekering. Uw facturen worden betaald, ook als een van uw klanten failliet gaat.
Alle risico’s elektronica
Een verzekering alle risico’s elektronica voor ondernemingen en zelfstandigen voorziet een uitgebreide dekking voor alle elektronische toestellen.
Bedrijfsschade
Deze verzekering garandeert uw inkomsten wanneer uw bedrijfsactiviteit stilvalt of vertraagt door onvoorziene omstandigheden in uw bedrijfsgebouw.
Bedrijfsaansprakelijkheid
De verzekering bedrijfsaansprakelijkheid dient als vangnet om financiële gevolgen van schade aan derden op te vangen. Vergelijk de mogelijkheden met Materné.
Brand
Een brandverzekering biedt brede bescherming voor zowel huurders als eigenaars van een woning. In geval van brand, maar ook bij waterschade, storm en diefstal.

Niet gevonden wat u zocht?
Neem contact op