Financier uw pensioen via uw bedrijf

Met een IPT-verzekering profiteert u als bedrijfsleider én als onderneming van aantrekkelijke voordelen.

Individuele pensioentoezegging voor zelfstandigen (IPT)

Een Individuele Pensioentoezegging is bedoeld om een aanvullend pensioen op te bouwen boven op het wettelijk pensioenstelsel voor zelfstandige ondernemers.

Een win-win voor uw pensioen én uw vennootschap

Een slimme zet binnen de tweede pijler van het pensioenstelsel.

De tweede pensioenpijler omvat de aanvullende pensioenen die mensen opbouwen in het kader van hun loopbaan. Dit aanvullend pensioen is aanvullend op het wettelijk pensioen.

Met een IPT-verzekering investeert u via uw vennootschap in uw aanvullend pensioen. Deze verzekering staat ook bekend als een Individuele PensioenToezegging.

Bouw vandaag nog aan uw financiële zekerheid van morgen.

Waarom kiezen voor IPT?

Pensioensparen via uw vennootschap

Met een IPT-verzekering hoeft u als bedrijfsleider geen privé geld opzij te zetten voor uw pensioen. De vennootschap betaalt immers de premie. Het eindkapitaal komt op uw rekening terecht, niet op die van uw vennootschap.

Belastingsvoordeel

Onder bepaalde voorwaarden zijn alle premies fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Dit betekent dat u minder belastingen betaalt.

De premies die uw vennootschap betaalt worden niet belast in uw personenbelastingen. Dit heeft allerlei voordelen voor u als zelfstandig ondernemer. Het pensioenkapitaal wordt pas belast wanneer u het opneemt (aan een gunstig belastingstarief).

Vastgoedfinanciering

Wist u dat het mogelijk is om een voorschot van uw opgebouwd pensioenkapitaal in een woning te investeren?

Maak uw vastgoed dromen waar met de mogelijkheid om vervroegd een deel van uw opgebouwd pensioenkapitaal op te vragen via een voorschot voor aankoop of verbouwing van een onroerend goed.

Wat dekt een IPT-verzekering?

Stippel het pad naar uw pensioen uit met een IPT-verzekering.

Kies jaarlijks de premie die bij u past, afgestemd op uw unieke situatie en pensioen doelen. Betalingen kunnen gespreid worden waardoor ze perfect passen binnen uw financieel plan.
Het risiconiveau is een van de belangrijkste aspecten die uw IPT-verzekering vormgeven.
Uw keuze hangt af van uw beleggingsdoelen en welke risico’s u wilt nemen.
Tak 21: Ga voor gegarandeerd rendement zonder kapitaalrisico.
Tak 23: Of kies voor beleggen in fondsen, waar het rendement variabel is.
Een IPT-verzekering opent de deur naar extra bescherming voor u en uw gezin in onvoorziene situaties.
Mogelijke aanvullende waarborgen:

Overlijdensdekking: Een kapitaaluitkering aan uw nabestaanden

Ongevallenverzekering: Extra dekking bij overlijden door een ongeval

Premieteruggave bij langdurige arbeidsongeschiktheid: Teruggave van premies

Rente bij arbeidsongeschiktheid: Maandelijkse rente-uitkering

Veelgestelde vragen

Ontdek de vaakst gestelde vragen over deze verzekering. Over de jaren heen hebben wij deze informatie verzameld en vatten we het hier samen. Makkelijk, toch?

Deze verzekering is ook beschikbaar voor loontrekkenden in de vorm van een dynamische groepsverzekering. Hiermee kent uw bedrijf voordelen toe aan specifieke teamleden.

Ontdek de flexibiliteit en voordelen voor zowel werkgever als werknemer.

De opgebouwde pensioenreserve is veiliggesteld. Zelfs in uitdagende tijden blijft dit kapitaal onaantastbaar.

Materné garandeert financiële gemoedsrust, ongeacht de omstandigheden.

Absoluut.

Een VAPZ biedt voordelen in zowel de personenbelasting als de sociale bijdragen.
Een IPT biedt fiscale voordelen in de vennootschapsbelasting.

Een VAPZ maakt sneller optimaal gebruik van de fiscale ruimte.
Met een IPT heeft u meer speelruimte voor extra stortingen, zelfs binnen de 80%-regel.

Kies voor een IPT en bouw op een fiscaalvriendelijke manier verder aan uw pensioen. Of laat het over aan uw vennootschap.

Dit zijn extra premies die pensioengaten vullen voor de jaren waarin u nog geen IPT-verzekering had of jaren waarin de pensioenopbouw niet maximaal gebeurde.
Deze kunnen in één keer of gespreid over meerdere boekjaren betaald worden.

Om een IPT-verzekering af te sluiten met uw vennootschap, is een regelmatige en maandelijkse bedrijfsbezoldiging een vereiste.

Er bestaan wel andere mogelijkheden om een pensioenkapitaal op te bouwen, waaronder een VAPZ.

Neem met ons contact op voor een infogesprek waarbij we samen de mogelijkheden bekijken.

Andere oplossingen voor optimale dekking

Neem het onzekere als zeker en ontdek onze verzekeringen die perfect aansluiten bij deze verzekering.

Omzet
Een omzetverzekering beschermt uw bedrijf tegen financiële verliezen als u door ziekte of ongeval (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent.
Gewaarborgd inkomen
Een gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen is een verzekering die financiële bescherming biedt als u arbeidsongeschikt wordt als gevolg van ziekte of letsel.
Pensioensparen
Verzeker uzelf van een goed pensioen door middel van pensioensparen – neem uw lot in eigen handen. Materné maakt u graag wegwijs in de mogelijkheden.
VAPZ
Het VAPZ is een pensioenspaarformule specifiek ontworpen voor zelfstandigen. Het is nooit te laat om te beginnen sparen voor een aanvullend pensioen.
Krediet
Bescherm uw bedrijf tegen financiële risico’s met een kredietverzekering. Uw facturen worden betaald, ook als een van uw klanten failliet gaat.
Ongevallen
Een ongevallenverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van ongevallen of letsels. ​Materné vergelijkt de mogelijkheden met u.

Niet gevonden wat u zocht?
Neem contact op