U en uw werknemers hebben een langetermijnvisie

Met een groepsverzekering doet u samen aan pensioenopbouw.

Groepsverzekering pensioenopbouw

Een groepsverzekering pensioenopbouw biedt uw werknemers een aanvullende verloningsvorm. Ze verwerven financiële zekerheid bovenop hun wettelijke pensioen.

Beloon het menselijke kapitaal van uw onderneming

Een groepsverzekering pensioenopbouw biedt uw werknemers een interessante aanvullende verloningsvorm. Ze verwerven financiële zekerheid voor hun toekomstige pensioenjaren, bovenop het wettelijke pensioen.
Deze flexibele regeling kan ook aanvullende dekkingen omvatten, zoals:

 • overlijdensdekking
 • gewaarborgd inkomen
 • premievrijstelling bij invaliditeit

Waarom een groepsverzekering pensioenopbouw?

Trek talent aan

Een uitgebreid verloningspakket, inclusief groepsverzekering, kan potentiële werknemers overtuigen om voor uw bedrijf te kiezen in de competitieve arbeidsmarkt.

Voldoe aan verwachtingen

Een groepsverzekering wordt in veel sectoren als een standaardvoordeel beschouwd.
Door deze verzekering aan te bieden, voldoet uw bedrijf aan de verwachtingen van werknemers.
U verhoogt de algemene tevredenheid.

Flexibiliteit

Een groepsverzekering is een flexibel instrument waarbij u als werkgever de touwtjes in handen heeft:

 • Bepaal exact hoeveel u spaart voor uw werknemers.
 • Kies welke aanvullende waarborgen onderschreven worden.

Wat dekt een groepsverzekering pensioen?

Naast de standaard pensioenopbouw biedt het de flexibiliteit om een overlijdensdekking voor uw werknemers te integreren. U bepaalt zelf het kapitaal, los van de opgebouwde reserve.

Voeg extra zekerheid toe door voor een gewaarborgd inkomen te kiezen. Bij invaliditeit ontvangen uw werknemers een aanvullend bedrag met garantie tot 70 à 80% van hun loon bovenop de uitkering van het ziekenfonds.

Bovendien is er de mogelijkheid tot premievrijstelling. De verzekeraar financiert het gedeelte pensioenopbouw in geval van invaliditeit van uw werknemer. Zo wordt u ontlast van de premiebetaling.

Kortom, maak van uw groepsverzekering een veelzijdig instrument dat perfect aansluit bij uw unieke wensen en de financiële bescherming van uw medewerkers optimaliseert.

Veelgestelde vragen

Ontdek de vaakst gestelde vragen over deze verzekering. Over de jaren heen hebben wij deze informatie verzameld en vatten we het hier samen. Makkelijk, toch?

De premiebetaling voor pensioenopbouw en eventuele aanvullende dekkingen invaliditeit worden stopgezet.

De werknemer kan ervoor kiezen om de gespaarde reserve over te dragen naar de groepsverzekering via zijn nieuwe werkgever.
Doet de werknemer dat niet? Dan blijft de gespaarde reserve bij de huidige verzekeraar staan en krijgt de werknemer elk jaar rente op het reeds gespaarde bedrag.

Als de waarborg premievrijstelling voorzien is in uw contract, dan neemt de verzekeraar uw verplichtingen als werkgever over. De verzekeraar betaalt dan deze premie pensioenopbouw.
Zo beschermt u niet alleen uw werknemer, maar ook uzelf.
Neem contact op met Materné om na te gaan of deze waarborg inbegrepen is in uw polis.

Het rendement is afhankelijk van de gekozen formule. U kiest tussen:

 • Tak-21 spaarformule (met een gegarandeerd rendement)
 • Tak-23 spaarformule (waarbij het geld wordt geïnvesteerd in een spaarfonds)

De werkgever moet wettelijk minstens 1,75% rendement garanderen. De meeste maatschappijen bieden dit rendement, zo heeft u als werkgever een zorg minder.
Neem contact op met Materné om de juiste partnerverzekeraar voor u te vinden.

Als werkgever kunt u een groepsverzekering onderschrijven voor een bepaalde categorie.
Deze categorie moet voldoen aan de wettelijke voorschriften: open, objectief, niet-discriminerend.
Voorbeelden van categorieën zijn:

 • Bedienden
 • Bedrijfsleiders
 • Commerciëlen
 • Diensthoofden
 • Directieleden
 • Kaderleden

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om een deel van de premie ten laste van uw werknemer te leggen.
Neem contact op met Materné om de mogelijkheden te bekijken.

Andere oplossingen voor optimale dekking

Neem het onzekere als zeker en ontdek onze verzekeringen die perfect aansluiten bij deze verzekering.

Groepsverzekering tandzorgen
Een collectieve verzekering tandzorgen biedt uw werknemers dekking voor een brede waaier aan tandheelkundige behandelingen bij hun volgende tandartsbezoek.
Groepsverzekering Ambulante kosten
Een groepsverzekering ambulante kosten biedt zaakvoerders en werknemers dekking tegen medische kosten die los staan van een ziekenhuisopname.
Groepsverzekering hospitalisatie
Deze alternatieve verloningsvorm biedt uw werknemers een financieel vangnet wanneer ze gehospitaliseerd worden en dekt medische kosten bij ziekenhuisopname.

Niet gevonden wat u zocht?
Neem contact op