Boost de gezondheid en portemonnee van uw werknemers

Groepsverzekering Ambulante kosten

Een groepsverzekering ambulante kosten biedt zaakvoerders en werknemers dekking tegen medische kosten die los staan van een ziekenhuisopname.

Wat is een verzekering ambulante kosten?

Een collectieve verzekering ambulante kosten is een aantrekkelijk loonvoordeel en biedt zaakvoerders en werknemers dekking tegen medische kosten die los staan van een ziekenhuisopname.

Waarom een collectieve verzekering ambulante kosten?

Voordelige verloningsvorm

Het is een alternatieve verloningsvorm waarvan uw investering rechtstreeks naar uw werknemers gaat. De premies die u voor uw werknemers betaalt, zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen.

Behoud en vergroot talent

Een ambulante kostenverzekering biedt uw werknemers niet alleen extra mentale en financiële gemoedsrust, maar versterkt ook de band met uw bedrijf.

 • Voor huidige medewerkers creëert het een aantrekkelijke incentive om te blijven.
 • Voor potentiële nieuwe aanwervingen is het een extra troef.

Werknemersgezondheid

Een gezonde werknemer is productiever. Medische dekking moedigt werknemers aan om regelmatige controles en preventieve zorg te zoeken, wat hun algemene gezondheid en weerstand verbetert.

Wat dekt een verzekering ambulante kosten?

In deze verzekering worden medische kosten terugbetaald die los staan van ziekenhuisopnames. Of vult de hospitalisatieverzekering verder aan.
Denk onder andere aan:

 • doktersbezoek
 • tandarts
 • kinesist of osteopaat
 • kosten van geneesmiddelen
 • aankoop van een nieuwe bril
 • orthopedische toestellen en protheses

Er zijn verschillende dekkingsplafonds en terugbetalingspercentages mogelijk. Wij helpen u graag alles af te stemmen op uw noden.

Veelgestelde vragen

Ontdek de vaakst gestelde vragen over deze verzekering. Over de jaren heen hebben wij deze informatie verzameld en vatten we het hier samen. Makkelijk, toch?

De mogelijkheid tot individuele verderzetting is afhankelijk van verzekeraar tot verzekeraar.
Materné vergelijkt samen met u de mogelijkheden.

De gezinsleden van uw werknemers kunnen ook aangesloten worden.
Mits tijdige aansluiting verloopt dit zelfs zonder medische formaliteiten of uitsluitingen van bestaande aandoeningen.

Tegenwoordig verloopt alles heel snel en efficiënt via de app van uw mutualiteit.
Materné legt u graag uit hoe u te werk gaat.

Als werkgever kunt u een groepsverzekering onderschrijven voor een bepaalde categorie.
Deze categorie moet voldoen aan de wettelijke voorschriften: open, objectief, niet-discriminerend.
Voorbeelden van categorieën zijn:

 • Bedienden
 • Bedrijfsleiders
 • Commerciëlen
 • Diensthoofden
 • Directieleden
 • Kaderleden

Bij opstart van een nieuwe polis zijn er geen medische formaliteiten vereist en worden reeds bestaande aandoeningen eveneens gedekt.
Bij een laattijdige aansluiting zijn wel medische formaliteiten vereist, waardoor bestaande aandoeningen worden uitgesloten.

Andere oplossingen voor optimale dekking

Neem het onzekere als zeker en ontdek onze verzekeringen die perfect aansluiten bij deze verzekering.

Groepsverzekering pensioenopbouw
Een groepsverzekering pensioenopbouw biedt uw werknemers een aanvullende verloningsvorm. Ze verwerven financiële zekerheid bovenop hun wettelijke pensioen.
Arbeidsongevallen
Een arbeidsongevallenverzekering beschermt werknemers tegen inkomensverlies wanneer ze tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt worden door een arbeidsongeval.
Ongevallen
Een ongevallenverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van ongevallen of letsels. ​Materné vergelijkt de mogelijkheden met u.
Groepsverzekering tandzorgen
Een collectieve verzekering tandzorgen biedt uw werknemers dekking voor een brede waaier aan tandheelkundige behandelingen bij hun volgende tandartsbezoek.
Groepsverzekering hospitalisatie
Deze alternatieve verloningsvorm biedt uw werknemers een financieel vangnet wanneer ze gehospitaliseerd worden en dekt medische kosten bij ziekenhuisopname.

Niet gevonden wat u zocht?
Neem contact op