Tover een glimlach tevoorschijn bij uw werknemers

Groepsverzekering tandzorgen

Een collectieve verzekering tandzorgen biedt uw werknemers dekking voor een brede waaier aan tandheelkundige behandelingen bij hun volgende tandartsbezoek.

Wist u dat een reguliere ziektekostenverzekering niet alle kosten dekt bij de tandarts?

Een collectieve verzekering tandzorgen biedt uw werknemers dekking voor een brede waaier aan tandheelkundige behandelingen. Deze verzekering biedt werknemers en hun gezinnen financiële ondersteuning bij de volgende tandartsafspraak.
Denk onder andere aan:

 • controles
 • vullingen
 • extracties
 • orthodontie
 • kronen
 • bruggen

Behoud de schitterende glimlach van uw werknemers.
Een verzekering tandzorg maakt tandheelkundige zorg gemakkelijk, betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.

Waarom een collectieve tandzorgverzekering?

Voorkom ernstige problemen

Door tandheelkundige zorg toegankelijker te maken, worden problemen in een vroeg stadium ontdekt en behandeld. Dit voorkomt ernstige complicaties en kosten in de toekomst.

Financiële zekerheid

De kosten van tandheelkundige behandelingen lopen snel op. Een verzekering tandzorg vermindert de financiële last voor werknemers. Zo wordt de nodige zorg toegankelijker.

Positieve bedrijfscultuur

Werknemers die zich gesteund voelen door hun werkgever zijn meer betrokken en dragen bij aan een positieve bedrijfscultuur.

Wat dekt een tandverzekering?

In deze verzekering worden medische kosten terugbetaald die betrekking hebben op tandbehandelingen.
Denk maar aan:

 • jaarlijkse controle
 • radiografie
 • tandprothesen
 • bruggen
 • kronen
 • implantaten
 • orthodontische behandelingen.

Er zijn verschillende dekkingsplafonds en terugbetalingspercentages mogelijk.
Materné stemt alles af op uw noden.

Veelgestelde vragen

Ontdek de vaakst gestelde vragen over deze verzekering. Over de jaren heen hebben wij deze informatie verzameld en vatten we het hier samen. Makkelijk, toch?

De mogelijkheid tot individuele verderzetting is afhankelijk van verzekeraar tot verzekeraar.
Materné vergelijkt samen met u de mogelijkheden.

De gezinsleden van uw werknemers kunnen ook aangesloten worden.
Mits tijdige aansluiting verloopt dit zelfs zonder medische formaliteiten of uitsluitingen van bestaande aandoeningen.

Dit verloopt heel eenvoudig via de app van de maatschappij waarbij u verzekerd bent.
Materné legt u graag uit hoe u te werk gaat.

Als werkgever kunt u een groepsverzekering onderschrijven voor een bepaalde categorie.
Deze categorie moet voldoen aan de wettelijke voorschriften: open, objectief, niet-discriminerend.
Voorbeelden van categorieën zijn:

 • Bedienden
 • Bedrijfsleiders
 • Commerciëlen
 • Diensthoofden
 • Directieleden
 • Kaderleden

Bij opstart van een nieuwe polis zijn er geen medische formaliteiten vereist en worden reeds bestaande aandoeningen eveneens gedekt.

Bij een laattijdige aansluiting zijn wel medische formaliteiten vereist, waardoor bestaande aandoeningen worden uitgesloten.

Gespecialiseerde mondzorgkundige ingrepen worden vergoed met verzekerd kapitaal dat opgebouwd wordt over het aantal jaren dat u reeds aangesloten bent. Daarom heeft u er baat bij er zo vroeg mogelijk aan te beginnen.

Andere oplossingen voor optimale dekking

Neem het onzekere als zeker en ontdek onze verzekeringen die perfect aansluiten bij deze verzekering.

Groepsverzekering pensioenopbouw
Een groepsverzekering pensioenopbouw biedt uw werknemers een aanvullende verloningsvorm. Ze verwerven financiële zekerheid bovenop hun wettelijke pensioen.
Bestuurdersaansprakelijkheid
Als bestuurder van een onderneming kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten en nalatigheid. Bestuurdersaansprakelijkheid dekt u in.
Arbeidsongevallen
Een arbeidsongevallenverzekering beschermt werknemers tegen inkomensverlies wanneer ze tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt worden door een arbeidsongeval.
Ongevallen
Een ongevallenverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van ongevallen of letsels. ​Materné vergelijkt de mogelijkheden met u.
Groepsverzekering Ambulante kosten
Een groepsverzekering ambulante kosten biedt zaakvoerders en werknemers dekking tegen medische kosten die los staan van een ziekenhuisopname.
Groepsverzekering hospitalisatie
Deze alternatieve verloningsvorm biedt uw werknemers een financieel vangnet wanneer ze gehospitaliseerd worden en dekt medische kosten bij ziekenhuisopname.

Niet gevonden wat u zocht?
Neem contact op