Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met CEO-fraude en oplichters die zich voordoen als klanten of leveranciers.

Dit gevaar komt echter niet uitsluitend van buitenaf; ook interne medewerkers kunnen schadelijke effecten teweegbrengen.

Fraude

Een fraudeverzekering beschermt bedrijven tegen financiële verliezen als gevolg van fraude, bedrog of oneerlijke handelingen van werknemers of derden.

Fraudeurs zijn slim, maar u bent slimmer

Bedrijfsfraude kan iedereen overkomen. Door de toenemende digitalisering wordt het opsporen van deze criminelen steeds moeilijker.

​Een fraudeverzekering is een bescherming die ondernemingen wapent tegen de financiële gevolgen van fraude.

Deze verzekering vormt een oplossing die voldoet aan de specifieke behoeften van verenigingen, private en beursgenoteerde ondernemingen en financiële instellingen.

Waarom fraudeverzekering?

Vertrouwen is geen garantie

Fraude kan zich in vele vormen voordoen. Ook bij medewerkers waarin u elke dag uw vertrouwen stelt.

Interne fraude wordt gepleegd door medewerkers van een bedrijf. Dit kan variëren van het betalen van fictieve facturen op een privérekening tot diefstal van kantoorbenodigdheden.

Fraude is een ruim begrip

Wist u dat werknemersfraude de meest voorkomende fraudevorm is?
Fraude kan er o.a. zo uitzien:

 • intimidatie
 • vals e-mailverkeer
 • betalingen van fictieve facturen op een privérekening

Imagoschade

Uw reputatie opbouwen duurt lang, maar voor u het weet is die besmeurd.

Voorzie in uw bedrijf de nodige vangnetten voor uw bedrijfscontinuïteit. Vermijd dat u het vertrouwen van uw klanten, partners en investeerders schaadt.

Wat dekt een fraudeverzekering?

Een fraudeverzekering vormt een vangnet voor de financiële gevolgen naar aanleiding van verschillende scenario’s van zowel interne als externe bedrijfsfraude.
Enkele voorbeelden:

Criminele activiteiten van uw medewerkers:

Diefstal van kantoormateriaal, schending van vertrouwen, verduistering, betaling van fictieve facturen aan hun eigen privérekening, etc.

Diefstal van contant of elektronisch geld, kantoormateriaal

Identiteitsdiefstal of zogenaamde CEO-fraude

Stemvervalsing, chantage, valse e-mails, etc.

Veelgestelde vragen

Ontdek de vaakst gestelde vragen over deze verzekering. Over de jaren heen hebben wij deze informatie verzameld en vatten we het hier samen. Makkelijk, toch?

Interne fraude wordt gepleegd door medewerkers van het bedrijf.
Externe fraude wordt gepleegd door mensen buiten het bedrijf.
Geloof het of niet, interne fraude komt vaker voor dan externe fraude.

Fraude vormt een risico voor alle bedrijven. Een fraudeverzekering is altijd relevant, ongeacht de bedrijfsgrootte of beroepsactiviteit.
Materné stelt deze polissen samen op maat van uw onderneming. We nemen u mee in onze risicoanalyse — een cyberverzekering kan u namelijk ook bescherming bieden.

Bedrijven kunnen verschillende preventieve maatregelen nemen, zoals:

 • interne controlesystemen implementeren
 • ethisch gedrag bevorderen
 • medewerkers regelmatig trainen over fraudepreventie

Elke situatie is uniek, de beweegredenen om het criminele pad op te gaan zijn uiteenlopend.

Verschillende problematieken kunnen een motivatie zijn om interne fraude te plegen.
Enkele voorbeelden:

 • persoonlijke schulden
 • een gevoel van teleurstelling en falen
 • familiale problemen
 • sociale prestatiedruk

Dit kunnen enkele alarmbellen zijn voor bedrijfsfraude:

 • voorraadverschillen
 • plotse ontslagname
 • gedragsveranderingen
 • moeite met verandering van procedures

Andere oplossingen voor optimale dekking

Neem het onzekere als zeker en ontdek onze verzekeringen die perfect aansluiten bij deze verzekering.

Omzet
Een omzetverzekering beschermt uw bedrijf tegen financiële verliezen als u door ziekte of ongeval (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent.
Krediet
Bescherm uw bedrijf tegen financiële risico’s met een kredietverzekering. Uw facturen worden betaald, ook als een van uw klanten failliet gaat.
Cyber
Een cyberverzekering beschermt uw onderneming tegen de gevolgen van cybercriminaliteit, zoals hacking, datalekken, cyberaanvallen en systeeminbraken.
Bestuurdersaansprakelijkheid
Als bestuurder van een onderneming kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten en nalatigheid. Bestuurdersaansprakelijkheid dekt u in.
Brand
Een brandverzekering garandeert financiële gemoedsrust en bedrijfscontinuïteit wanneer uw bedrijf financiële verliezen lijdt ten gevolge van o.a. brand.

Niet gevonden wat u zocht?
Neem contact op