Oplossingen voor ondernemingen

Ontdek onze uitgebreide verzekeringsoplossingen die speciaal zijn samengesteld voor professionelen en bedrijven. Kleine onderneming of groot bedrijf, wij bieden de dekking en expertise om uw zakelijke belangen te beschermen.

Vloot
Een vlootverzekering biedt bedrijven met meerdere voertuigen de mogelijkheid om alle voertuigen onder één polis te verzekeren. Materné beschermt uw wagenpark.
Groepsverzekering hospitalisatie
Deze alternatieve verloningsvorm biedt uw werknemers een financieel vangnet wanneer ze gehospitaliseerd worden en dekt medische kosten bij ziekenhuisopname.
Groepsverzekering Ambulante kosten
Een groepsverzekering ambulante kosten biedt zaakvoerders en werknemers dekking tegen medische kosten die los staan van een ziekenhuisopname.
Groepsverzekering tandzorgen
Een collectieve verzekering tandzorgen biedt uw werknemers dekking voor een brede waaier aan tandheelkundige behandelingen bij hun volgende tandartsbezoek.
Bedrijfsaansprakelijkheid
De verzekering bedrijfsaansprakelijkheid dient als vangnet om financiële gevolgen van schade aan derden op te vangen. Vergelijk de mogelijkheden met Materné.
Beroepsaansprakelijkheid
Een verzekering beroepsaansprakelijkheid beschermt u tegen claims van derden als gevolg van fouten, vergissingen of nalatigheid van uw intellectueel beroep.
Objectieve aansprakelijkheid
Een objectieve aansprakelijkheidsverzekering dekt lichamelijke of materiële schade bij brand of ontploffing. Verplicht in bepaalde gevallen. Materné bekijkt uw verplichtingen samen met u.
Brand
Een brandverzekering garandeert financiële gemoedsrust en bedrijfscontinuïteit wanneer uw bedrijf financiële verliezen lijdt ten gevolge van o.a. brand.
Bedrijfsschade
Deze verzekering garandeert uw inkomsten wanneer uw bedrijfsactiviteit stilvalt of vertraagt door onvoorziene omstandigheden in uw bedrijfsgebouw.
Machinebreuk
Een machinebreukverzekering beschermt bedrijven tegen financiële verliezen als gevolg van schade aan toestellen die essentieel zijn voor bedrijfsvoering.
Arbeidsongevallen
Een arbeidsongevallenverzekering beschermt werknemers tegen inkomensverlies wanneer ze tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt worden door een arbeidsongeval.
Rechtsbijstand
Een rechtsbijstandverzekering beschermt uw onderneming en/of gezin bij verschillende juridische kwesties, afhankelijk van de dekking die u kiest. Materné overloopt uw opties.
Fiscale bijstand
Een fiscale bijstandsverzekering is de ideale bescherming voor hoogoplopende kosten bij belastingcontrole. Materné overloopt de mogelijkheden met u.
Bestuurdersaansprakelijkheid
Als bestuurder van een onderneming kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten en nalatigheid. Bestuurdersaansprakelijkheid dekt u in.
Alle risico’s elektronica
Een verzekering alle risico’s elektronica voor ondernemingen en zelfstandigen voorziet een uitgebreide dekking voor alle elektronische toestellen.
BA-10
De BA-10 verzekering is verplicht voor zelfstandigen in de bouwsector en dekt de aansprakelijkheid voor eventuele gebreken die uw bouwwerk in gevaar brengen.
ABR
De ABR verzekering biedt tweevoudige bescherming: enerzijds voor schade aan uw werf, anderzijds voor schade die uw werf berokkent aan anderen.
Bijstand
Een bijstandsverzekering helpt u bij problemen of noodgevallen. Het biedt hulp bij pechverhelping of medische bijstand. Ontdek de mogelijkheden bij Materné.
Cyber
Een cyberverzekering beschermt uw onderneming tegen de gevolgen van cybercriminaliteit, zoals hacking, datalekken, cyberaanvallen en systeeminbraken.
Transport
Een transportverzekering beschermt bedrijven tegen verlies of schade aan goederen tijdens transport. Denk aan risico’s zoals ongevallen, brand, etc.
Krediet
Bescherm uw bedrijf tegen financiële risico’s met een kredietverzekering. Uw facturen worden betaald, ook als een van uw klanten failliet gaat.
Recall
​Wanneer uw producten teruggeroepen moeten worden, dekt een recall verzekering deze kosten. Stel uw bedrijf veilig tegen onvoorziene risico’s.
Fraude
Een fraudeverzekering beschermt bedrijven tegen financiële verliezen als gevolg van fraude, bedrog of oneerlijke handelingen van werknemers of derden.
Groepsverzekering pensioenopbouw
Een groepsverzekering pensioenopbouw biedt uw werknemers een aanvullende verloningsvorm. Ze verwerven financiële zekerheid bovenop hun wettelijke pensioen.
Individuele pensioentoezegging voor zelfstandigen (IPT)
Een Individuele Pensioentoezegging is bedoeld om een aanvullend pensioen op te bouwen boven op het wettelijk pensioenstelsel voor zelfstandige ondernemers.
Gewaarborgd inkomen
Een gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen is een verzekering die financiële bescherming biedt als u arbeidsongeschikt wordt als gevolg van ziekte of letsel.

Sleutelmomenten in bedrijven

Partners van
Materné