Oplossingen voor zelfstandigen

Als zelfstandige is het van vitaal belang om uzelf te beschermen tegen onverwachte risico’s. Onze verzekeringen voor zelfstandigen zijn op maat gemaakt om uw persoonlijke en zakelijke belangen te waarborgen. Ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Auto
Een autoverzekering is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook een verzekering waarmee u zorgeloos de baan op gaat. Vergelijk uw opties bij Materné.
Bedrijfsaansprakelijkheid
De verzekering bedrijfsaansprakelijkheid dient als vangnet om financiële gevolgen van schade aan derden op te vangen. Vergelijk de mogelijkheden met Materné.
Beroepsaansprakelijkheid
Een verzekering beroepsaansprakelijkheid beschermt u tegen claims van derden als gevolg van fouten, vergissingen of nalatigheid van uw intellectueel beroep.
Objectieve aansprakelijkheid
Een objectieve aansprakelijkheidsverzekering dekt lichamelijke of materiële schade bij brand of ontploffing. Verplicht in bepaalde gevallen. Materné bekijkt uw verplichtingen samen met u.
Brand
Een brandverzekering garandeert financiële gemoedsrust en bedrijfscontinuïteit wanneer uw bedrijf financiële verliezen lijdt ten gevolge van o.a. brand.
Bedrijfsschade
Deze verzekering garandeert uw inkomsten wanneer uw bedrijfsactiviteit stilvalt of vertraagt door onvoorziene omstandigheden in uw bedrijfsgebouw.
Machinebreuk
Een machinebreukverzekering beschermt bedrijven tegen financiële verliezen als gevolg van schade aan toestellen die essentieel zijn voor bedrijfsvoering.
Arbeidsongevallen
Een arbeidsongevallenverzekering beschermt werknemers tegen inkomensverlies wanneer ze tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt worden door een arbeidsongeval.
Rechtsbijstand
Een rechtsbijstandverzekering beschermt uw onderneming en/of gezin bij verschillende juridische kwesties, afhankelijk van de dekking die u kiest. Materné overloopt uw opties.
Fiscale bijstand
Een fiscale bijstandsverzekering is de ideale bescherming voor hoogoplopende kosten bij belastingcontrole. Materné overloopt de mogelijkheden met u.
Hospitalisatie
Een hospitalisatieverzekering biedt uitgebreide dekking tegen medische kosten gerelateerd aan ziekenhuisopnames. Vergelijk de mogelijkheden bij Materné.
Ambulante kosten
Een verzekering ambulante kosten dekt u tegen medische kosten die losstaan van ziekenhuisopnames. Uw portemonnee in topconditie, ook wanneer u dat niet bent.
Bestuurdersaansprakelijkheid
Als bestuurder van een onderneming kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten en nalatigheid. Bestuurdersaansprakelijkheid dekt u in.
Alle risico’s elektronica
Een verzekering alle risico’s elektronica voor ondernemingen en zelfstandigen voorziet een uitgebreide dekking voor alle elektronische toestellen.
Tandzorgen
Met een gerust hart naar de tandarts. Een verzekering tandzorg dekt tandheelkundige kosten die niet volledig worden gedekt door ziektekostenverzekeringen.
BA-10
De BA-10 verzekering is verplicht voor zelfstandigen in de bouwsector en dekt de aansprakelijkheid voor eventuele gebreken die uw bouwwerk in gevaar brengen.
ABR
De ABR verzekering biedt tweevoudige bescherming: enerzijds voor schade aan uw werf, anderzijds voor schade die uw werf berokkent aan anderen.
Bijstand
Een bijstandsverzekering helpt u bij problemen of noodgevallen. Het biedt hulp bij pechverhelping of medische bijstand. Ontdek de mogelijkheden bij Materné.
Cyber
Een cyberverzekering beschermt uw onderneming tegen de gevolgen van cybercriminaliteit, zoals hacking, datalekken, cyberaanvallen en systeeminbraken.
Transport
Een transportverzekering beschermt bedrijven tegen verlies of schade aan goederen tijdens transport. Denk aan risico’s zoals ongevallen, brand, etc.
Krediet
Bescherm uw bedrijf tegen financiële risico’s met een kredietverzekering. Uw facturen worden betaald, ook als een van uw klanten failliet gaat.
Recall
​Wanneer uw producten teruggeroepen moeten worden, dekt een recall verzekering deze kosten. Stel uw bedrijf veilig tegen onvoorziene risico’s.
Fraude
Een fraudeverzekering beschermt bedrijven tegen financiële verliezen als gevolg van fraude, bedrog of oneerlijke handelingen van werknemers of derden.
VAPZ
Het VAPZ is een pensioenspaarformule specifiek ontworpen voor zelfstandigen. Het is nooit te laat om te beginnen sparen voor een aanvullend pensioen.
Individuele pensioentoezegging voor zelfstandigen (IPT)
Een Individuele Pensioentoezegging is bedoeld om een aanvullend pensioen op te bouwen boven op het wettelijk pensioenstelsel voor zelfstandige ondernemers.
Gewaarborgd inkomen
Een gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen is een verzekering die financiële bescherming biedt als u arbeidsongeschikt wordt als gevolg van ziekte of letsel.
Omzet
Een omzetverzekering beschermt uw bedrijf tegen financiële verliezen als u door ziekte of ongeval (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent.

Sleutelmomenten in gezinnen

Partners van
Materné